Főoldal   A megújulókról   Rendszertípusok   NATI   MicroVER

 Szakmabelieknek   Partnereinknek   A Microwatt Kft.   Elérhetőségek   Galéria, videók

A NATI rendszer

 

 A NATI 6.0 olyan háztartási méretű energiatermelő berendezés, amelynek segítségével egy időben hasznosítható a megújuló energiaforrás és a közcélú villamos elosztói hálózat energiája olyan módon, hogy közben a hálózatra irányába történő energiaátadás nem lehetséges.

A rendszerhez opcionálisan kapcsolhatók akkumulátorok és vészüzemi aggregátor is, természetesen a megújuló energiaforrások között a napelemek mellett szerepelhet szélgép, esetleg mini vízturbina is.

A funkciók ellátásához nem szükséges párhuzamos rendszerek kiépítése és azok közötti átkapcsolás.

A megújuló energiák hasznosítása nem függ a hálózat jelenlététől, annak hiányában is alkalmas a fogyasztók ellátására, természetesen a rendelkezésre álló megújuló energia mértékéig.

Az átviteli teljesítménye 2-4-6 kVA.

A napelemek tetszőleges mennyiségben telepíthetők, egyenként tetszőlegesen fordíthatók és dönthetők, az egészen tagolt tetőkre is szerelhetők. Az esetleges árnyékhatások csak az árnyékolt napelemet érintik, a többi teljesítményére nincsen befolyással.

Minden kiépítési változatnak szinte kötelező eleme a teljesítmény vezérelt kimenetről táplált villanybojler, amelynek nem műszaki vonatkozásban van jelentősége, hanem a napelemek teljesítményét lekövetni, arra reagálni képes fogyasztóval biztosítható a termelés és a fogyasztás mindenkori egyensúlya, a napelemek kapacitásának teljes kihasználása.

 

A NATI mindegyik változata önfelhasználós rendszer, ott alkalmazható jó hatékonysággal, ahol folyamatos a villamos energia igénye, ahol a napelemek által termelt villamos energia felhasználása biztosított.

Megfelelő méretezés mellett a napelemek energiája teljes mértékben hasznosítható anélkül, hogy a hálózatra történő táplálás és az onnét történő visszavétel folyamatát követni kellene, így a rendszer használója nincsen függésben a szolgáltatójával történő elszámolástól, a beruházásának gazdasági oldalán nem jelentkezik a jogszabályok megváltozásából eredő hátrányok kockázata sem.

Az ábrákon a piros vonalak az energia áramlásának útját, a rajtuk lévő nyilak annak irányát jelzik.

A kék szaggatott vonalak a szükséges vezérlőegységek számára fontos információ áramlásának irányát mutatják.

 

NATI 6.0 alap kiépítése


Az alap kiépítés megvalósítja azt a felhasználási alapelvet, hogy a napelemek alapvető felhasználási célja az, hogy amikor termelnek, akkor ennek a termelésnek megfelelő mértékben csökkenjen a hálózatból vételezett energia mennyisége.

Amennyiben az nem áll rendelkezésre, vagy nem elegendő a fogyasztók ellátására, akkor a hiányzó mennyisége a hálózatból pótoljuk. Ha az összes hiányzik, mert a napelemek nem termelnek (éjszaka és szélsőséges időjárási viszonyok között) akkor az összeset a hálózat biztosítja.

Az alap kiépítés nem tartalmaz tárolási és vészüzemi megoldásokat biztosító eszközöket, egyedüli funkciója, hogy a rendelkezésre álló megújuló energia erejéig csökkentse a hálózati felhasználást.

A hálózat kimaradásakor csakis a pillanatnyilag keletkező megújuló energia áll a rendelkezésre.

 

 

NATI 6.0 UPS kiépítése
 

Az alap kiépítés kibővül tároló akkumulátorokkal, amelyek az előre nem látott hálózat kimaradáskor bekapcsolódnak a rendszer energia ellátásának forrásai közé. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a napelemek energiája nem fedezi a szükségletet, akkor annak pótlása az akkumulátorok segítségével valósul meg. Természetesen éjszakai áramszünet esetén csakis ezekről történik az ellátás.

Az akkumulátorok a hálózat jelenléte esetén nem vesznek részt az energiaforgalomban, azok folyamatosan feltöltött állapotban, használaton kívül vannak. A feltöltésüket a megújuló energiaforrás végzi, az alkalmazott töltőegység gondoskodik a töltöttségük optimális mértékéről, a szükséges szulfátmentesítésről, a hálózat irányából szélsőséges terhelés mellett csekély és pusztán regeneráló jellegű feltöltés indul meg.

A hálózat éjszakai kimaradása esetén az akkumulátorok rákapcsolódnak a rendszerre és átveszik a fogyasztók ellátását olyan módon, hogy a fogyasztók ellátásban nem történik semmiféle szakadás, nincsen még rövid ideig tartó áramszünet sem.

A berendezés az egész fogyasztói csoport szempontjából 0 átkapcsolási idővel bíró UPS-nek felel meg, amelynek áthidalási ideje a tetszőlegesen megválasztott méretű akkumulátor-mező kapacitásától függ.

NATI 6.0 vészüzemi kiépítése
 

Lehetőség van vészüzemi konstrukció létrehozására is.

Ebben a megoldásban a tartós áramszünetek kezelésére van lehetőség, ilyenkor a rendszer autonóm energiatermelő egységként működik, a hálózat szerepét az aggregátor veszi át és a napelemekkel együttműködve biztosítják a fogyasztók folyamatos energiaellátását.

A vészüzem során, a közcélú hálózat kimaradását észlelve megtörténik az aggregátor elindítása, természetesen a hálózatól történő elválasztása után. A hálózat kimaradása és az aggregátor bekapcsolása között áramszünet lehetséges, ugyanis a hálózat kimaradása bekövetkezhet olyan időpontban is, amikor nem áll rendelkezésre megújuló teljesítmény, vagy az nem elegendő, így a villamos energia szolgáltatás megszűnik.

Az aggregátor elindulása és felterhelése után a rendszer üzembe helyezi önmagát és az alapelvének megfelelő módon, a napelemek energiáját is hasznosítva ellátja a fogyasztókat.

A hálózat visszatérésekor az aggregátor automatikusan kikapcsol és visszaadja az ellátási feladatokat a hálózatnak, majd várakozó állásba kerül.

NATI 6.0 teljes kiépítése
 

A teljes kiépítés során akkumulátorok és vészüzemi aggregátor is beépíthető a folyamatos és biztos energia ellátás érdekében. A folyamatosságot az akkumulátorok, az ellátásbiztonságot pedig a vészüzemi kiépítés garantálja, természetesen a napelemek energiája továbbra is minden esetben hasznosul.

Az egyes egységek üzemelésének összhangját a cégünk által kifejlesztett műszaki megoldások biztosítják, az egységek automatikusan indulnak és állnak le, mindenben a folyamatos energia ellátásra törekedve.

A MicroVER működési sémája
 

A rendszer egyedi alakzata a MicroVER, amely nem tartalmaz hálózati kapcsolatot, autonóm energiatermelő berendezés.

A teljes kiépítéstől ezen túl abban különbözik, hogy az akkumulátorok folyamatosan a részt vesznek az energiaforgalomban, azoknak nincsen lekapcsolt és felkapcsolt állapotuk.

A MicroVER képes a közcélú hálózatpótló feladatok ellátására, biztosítani egy hálózati kapcsolattal nem rendelkező objektum folyamatos villamos energia ellátását biztosítani terjedelmes akkumulátor-mező nélkül, elérhető beruházási költségekkel és megfizethető energia árakat produkálva.

 

A MicroVER rendszer önálló megoldás, annak részletes ismertetője külön dokumentum, a honlapon külön foglalkozunk vele.